Deney yapacak araştırmacının 3 ay önceden birimimize hayvan alımı için dilekçe ile başvurması gereklidir.