Hakkımızda

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuş ve  Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında faaliyetlerini yürütmüştür. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen deney hayvanı üretici,kullanıcı,tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma izin belgesini 25.11.2013 tarihinde almış ve 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Deneysel ve Diğer Bilimsel amaçlar için kullanılan deney hayvanlarının refah ve korunmasına dair yönetmelik' hükümlerine göre Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü araştırma merkezleri bünyesine dahil edilmiştir